Ve smyslu vyhlášení Nouzového stavu Vládou České republiky z 14.3.2020  s cílem zabránění šíření nákazy coronavirem COVID 19 nařizuji s platností od 16.3.2020 6:00 hodin do odvolání následující opatření: 

  1. Do skladu Cargologix s.r.o., Na Dlouhém 85, Jažlovice  nesmí vstoupit žádná osoba, která není vybavena ochrannou rouškou a ochrannými rukavicemi.
  2. Opatření ad.1 se vztahuje na všechny řidiče i pracovníky klientů Cargologix s.r.o..
  3. Řidičům a ostatním osobám, které nemají oprávnění ke vstupu do prostor Cargologix s.r.o.,   se zakazuje vstupovat i do všech dalších prostor Cargologix s.r.o. – kanceláře, toalety apod..
  4. Pracovníci klientů musí dodržovat  v ostatních prostorách Cargologix s.r.o. veškerá hygienická doporučení k zamezení šíření COVID 19 a  jsou povinni v maximální míře dodržovat doporučení na vzdálenost od pracovníků Cargologix s.r.o. tj.  2 m .

Datum:  16.3.2020
Dušan Jiřík
Jednatel společnosti